Employer Branding

Wiki Rock’n’Roll

Wiki

Mam zadanie do wykonania. Klient chce mieć 50 koszulek z nadrukiem na rano. Projekt jest gotowy. Zdyszana wpadam do jednoosobowego departamentu czasami odpowiedzialnego za kreację i przygotowanie do druku:
– Krzychu! Są koszulki do druku ASAP. Daj mi kontakt do drukarni!
– Jakiej drukarni? – zdumiony spogląda na mnie
– No takiej, co nam na koszulkach drukuje! – wołam podrygując.
Czytaj więcej

Feedback, jak to łatwo powiedzieć… – część 2 z 3

Kształtowanie środowiska konstruktywnego feedbacku w pracy się opłaca: pracownikom (bo sami mogą sprawdzić czy spełniają oczekiwania), pracodawcom (bo mogą przekazywać informacje zwrotne nie tylko wtedy, gdy zbliża się ocena roczna lub gdy coś idzie źle) i wreszcie całej firmie (bo feedback to fundament otwartej kultury organizacyjnej, która sprzyja budowaniu zaangażowania).

Czytaj więcej

Siła drzemie w „my”

Każdy dobry pracodawca powinien zadbać o odpowiednie i skuteczne formy motywowania swoich pracowników. Istnieje wiele teorii mówiących o tym jakie metody stosować, często jednak zapomina się o rzeczy zupełnie podstawowej – codziennej komunikacji w firmie. W jaki sposób zwracać się zatem do siebie by motywować do osiągania lepszych wyników? Na to pytanie pomógł odpowiedzieć eksperyment polegający na… grze w rzutki!

Czytaj więcej

Kampania wizerunkowa z pasją

Praca z pasją jest jak nie-praca. Dostępna niewielkiej liczbie przedstawicieli poszczególnych zawodów (dane bardzo subiektywne) wypływa z tego, co człowiek po prostu kocha robić. Bardzo korzystna dla współpracowników (bo można się nią „zarazić”), kandydatów („jeśli można tu pracować z pasją, to chętnie się zatrudnię”), a zwłaszcza dla samego pracodawcy (pasja to efektywność) i klientów („zostanę fachowo obsłużony”).

Czytaj więcej

Facebook