Employer Branding

Benefity pracownicze, inaczej świadczenia pozapłacowe to dodatki do podstawowego wynagrodzenia pracownika przekazywane zwykle w sposób bezgotówkowy. Stanowią dodatek do wynagrodzenia, a ich celem jest podwyższenie wartości pracy w oczach pracownika i zmotywowanie go do wkładania w pracę większego wysiłku. Do najczęstszych benefitów należą: możliwość korzystania z auta służbowego lub telefonu komórkowego do celów prywatnych, opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie rentowe lub emerytalne, bony towarowe, karty do siłowni lub ośrodków sportowych, dofinansowanie do posiłków, dodatkowe dni wolne, specjalne udogodnienia dla kobiet w ciąży oraz tych wracających po urlopach macierzyńskich.

Przeczytaj nasze wpisy na temat benefitów pracowniczych:

Facebook