Zobacz jak projektowałam strategię EB dla małej organizacji
Zobacz jak projektowałam strategię EB dla dużej organizacji

branża i charakterystyka firmy – firma z branży IT zatrudniająca ok. 50 osób (programiści, analitycy, project managerowie) mieszcząca się w mieście wojewódzkim o dużym zagęszczeniu konkurencyjnych organizacji.


metody badawcze – ze względu na wielkość organizacji, a także ze względu na oddelegowanie części pracowników do innych firm zdecydowałam się przeprowadzić audyt marki za pomocą dwóch metod. Pogłębione wywiady indywidualne przeprowadziłam z osobami pracującymi poza biurem, natomiast zogniskowane wywiady grupowe (fokusy) przeprowadziłam z dobranymi wg konkretnych wytycznych pracownikami (staż, poziom stanowiska, płeć). Równocześnie przeprowadziłam analizę danych HR oraz rynku konkurencji.


przebieg projektu – audyt marki pracodawcy był punktem wyjścia do zaprojektowania Employee Value Proposition oraz do scharakteryzowania wewnętrznych i zewnętrznych grup docelowych. Dzięki temu wspólnie ustaliliśmy priorytetowe media, w których firma chciałaby być obecna i działania, które chciałaby i mogłaby (ze względu na zasoby) realizować w najbliższym czasie.


podsumowanie – w efekcie prac powstała nie tylko strategia EB, ale również zdecydowaliśmy o konieczności znalezienia Specjalisty HR&EB, który przyjęte działania miałby dalej prowadzić.

branża i wielkość firmy – duża organizacja zlokalizowana we wschodniej Polsce produkująca znane w kraju farby. Firma zatrudnia około 400 osób zlokalizowanych w dwóch siedzibach: w centrali w Warszawie oraz w zakładzie produkcyjnym (ok. 150km na wschód od stolicy).


metody badawcze – ze względu na strukturę firmy, a także chęć porównania wyników pochodzących z różnych obszarów organizacji zdecydowałam się przeprowadzić metody badawcze w następującej kolejności: ankieta online (skierowana do wszystkich pracowników), pogłębione wywiady indywidualne (z kadrą dyrektorską) oraz zogniskowane wywiady grupowe (z wybranymi grupami pracowników).


przebieg projektu – projekt trwał 6 miesięcy, a jego pierwszym krokiem było stworzenie multidyscyplinarnego zespołu złożonego ze specjalistów z różnych obszarów (HR, marketing, produkcja, itp.). Po przeprowadzeniu audytu marki, zaprojektowaliśmy Employee Value Proposition oraz scharakteryzowaliśmy pożądane grupy docelowe. Na tej podstawie przyjęliśmy harmonogram działań wizerunkowych na najbliższe 5 lat, uwzględniając specyfikę dwóch ośrodków: Warszawy i lokalizacji zakładu produkcyjnego.


 podsumowanie – ze względu na branżę, w jakiej działa firma miałam trochę ułatwione zadanie w projektowaniu ciekawej, kolorowej komunikacji. To właśnie ona okazała się później kluczowa w podsumowywaniu wyników projektu, jak również w komunikowaniu pracownikom etapów następnych. Ze względu na odległe położenie lokalizacji od siebie spójna komunikacja uwiarygodniała nasz projekt w oczach adresatów. Do sukcesu projektu przyczyniła się również specjalnie oddelegowana przez dyrektor personalną osoba odpowiadająca z ramienia firmy za przebieg działań.