Case study: social media
Case study: video
Case study: zakładka kariery
Case study: książeczka benefitów

Klient: firma shared service wchodząca w skład międzynarodowej grupy z branży piwowarskiej. Znana marka na polskim rynku. Oddział shared service zlokalizowany w dużym mieście wojewódzkim.


Cel projektu: budowanie wizerunku firmy jako organizacji młodej, energicznej i elastycznej. Niwelowanie negatywnego wpływu stereotypu na temat pracy w obszarze finansów. Podniesienie świadomości marki wśród kandydatów ubiegających się o pracę w firmie.


Grupa celu: studenci kierunków filologicznych, studenci kierunków ekonomicznych, kandydaci do pracy, pracownicy shared service, pracownicy Grupy.


Projekt: stworzenie i prowadzenie profilu firmy na Facebook.com. Planowanie i tworzenie contentu profilu a także promowanie profilu do wewnątrz/na zewnątrz organizacji. Współpraca trwała 2,5 roku.

Klient: znana marka z branży ceramiki łazienkowej. 4 oddziały w Polsce.


Cel projektu: pokazanie atrybutów Employee Value Proposition, a tym samym zaprezentowanie różnych możliwości rozwoju w firmie. Przedstawienie charakteru pracy na wybranych stanowiskach, w kluczowych obszarach organizacji.


Grupa celu: kandydaci do pracy, studenci.


Projekt: opracowanie scenariusza i nakręcenie na jego podstawie krótkiego filmu wizerunkowego, w którym udział bierze kilkunastu pracowników ze wszystkich lokalizacji.

Klient: niewielka firma z branży IT.


Cel projektu: budowanie marki pracodawcy w branży IT na Dolnym Śląsku wśród profesjonalistów i studentów.


 Grupa celu: klienci firmy (B2B), kandydaci, pracownicy, agencje rekrutacyjne.


Projekt: zaprojektowanie i zaprogramowanie responsywnej strony www, wraz ze wszystkimi zakładkami (od layuotu po content).

Klient: znana firma z branży automotive


Cel projektu: wzmocnienie pozytywnego odbioru przez pracowników materialnych atrybutów Employee Value Proposition (od „bonów świątecznych” po dofinansowanie dojazdów do pracy).


Grupa celu: pracownicy firmy oraz pracownicy tymczasowi.


Projekt: opracowanie treści oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie broszury „Benefity w naszej firmie”. Broszura zawierała wszystkie informacje na temat dodatków, dofinansowań, materialnych nagród, premii, itp., które należą się pracownikom tej organizacji.