Employer Branding

Employee Branding

Najważniejsze działania jakie oferujemy w ramach Employee Branding:

 

male1 Badanie zaangażowania

O marce pracodawcy najwięcej wiedzą jej pracownicy. Poznanie perspektywy zespołu to punkt wyjścia dla wszystkich działań związanych z budową wizerunku.
Nasze narzędzia

 • analiza danych i wskaźników HR
 • wywiady indywidualne
 • badania fokusowe

Obszar analizy

 • mocne i słabe strony pracodawcy w obszarach: współpraca z przełożonym, komunikacja wewnętrzna, możliwości rozwoju, świadomość celów i zadań, warunki pracy, współpraca między zespołami, funkcjonowanie procesów, etc.
 • zaangażowanie vs. satysfakcja z pracy
 • ocena firmy na tle konkurencji

Zawartość raportu po analizie

 • plan rekomendowanych działań w w/w obszarach
 • listę priorytetów do wdrożenia w organizacji w perspektywie krótko- i długoterminowej
 • plan komunikacji zmian w organizacji

Korzyści 

 • lista działań gotowych do wdrożenia w organizacji
 • zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowniczej w wypracowaniu potrzebnych zmian
 • promowanie postawy zaangażowania
 • kaskadowanie potrzeby zmian do każdego szczebla w organizacji
 • rzetelna analiza sytuacji potrzebna do rozpoczęcia długofalowej pracy nad zaangażowaniem pracowników i wzrostem zysków organizacji

 

 

male1 System motywacyjny
Dobrze skrojony system motywacyjny jest jednym z fundamentów budowania wizerunku pracodawcy. Sprawia, że ludziom „chce się chcieć”.

Nasze narzędzia

 • analiza danych i wskaźników HR
 • wywiady indywidualne
 • badania fokusowe

Obszar analizy

 • występujące w organizacji czynniki motywacyjne
 • rzeczywiste potrzeby pracowników w zakresie motywowania
 • cele biznesowe organizacji

Zawartość raportu po analizie

 • rekomendację rozwiązań w zakresie systemowego motywowania pracowników
 •  plan komunikacji projektu wewnątrz organizacji

Korzyści 

 • pracownicy czują się docenieni i wkładają w swoją pracę dodatkowy wysiłek
 • efektywny i spójny z celami organizacji system motywacyjny

 

 

 male1 Komunikacja wewnętrzna

 • opracujemy i wydrukujemy przewodniki dla nowozatrudnionych pracowników
 • zredagujemy i wydamy gazetki pracownicze i biuletyny
 • wdrożymy narzędzia wspierające komunikację projektów HR (materiały dla kadry managerskiej, plakaty, broszury, etc.)

 

 • budowanie zaangażowania w organizacji
 • komunikacja wewnętrzna a Employee Branding
 • budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji: strategia, narzędzia, komunikacja i ewaluacja
 • zobacz pełną ofertę szkoleń

 

Masz pytania? Potrzebujesz inspiracji, dedykowanych projektów, konkretnych rozwiązań? Skontaktuj się z nami.

 

Facebook