Diversity Hiring„Praca w międzynarodowym środowisku” jest obok marki oraz bogatego pakietu socjalnego jedną z ważniejszych wartości dodanych przyciągająca młodych kandydatów. Warto przeanalizować jakie implikacje niesie ona dla komunikacji oraz polityki wewnętrznego brandingu.

 

Fakt, że „siła robocza” nie jest już tylko jednolitą „masą”, a całością składająca się z unikatowych  jednostek, jest na tle wolnych migracji oraz globalnej komunikacji nie do zakwestionowania. Różnorodność to ludzie z różnym backgroundem zawodowym, kulturą, doświadczeniem, mentalnością, poglądami. Różność budzi ciekawość. Jednolitość – wprost przeciwnie. W grupie klonów nikt nie czuje się przecież „ten jedyny, indywidualny”, wszyscy są tacy sami i wykonują te same czynności. Nuda…

Różnorodność pracowników jest zjawiskiem nowym. Możliwe jednak, że przy postępującym procesie globalizacji i mieszaniu się kultur, będzie ono coraz powszechniejsze. By dobrze zarządzać indywidualnościami trzeba zrozumieć występujące między nimi różnice, ich potrzeby, życzenia oraz sposób postrzegania świata. Wyzwaniem dla Human Resources będzie natomiast zadbanie o przyjazną wszystkim indywidualnościom kulturę organizacyjną oraz efektywną komunikację wewnętrzną.

Chcąc skorzystać z możliwości jakie niesie zróżnicowana grupa pracowników należy zwrócić uwagę na jej specyfikę. Poniżej lista „korzyśći” i „kłopotów” pojawiających się w trakcie zarządzania taką grupą oraz kilka wskazówek dla managerów i rekruterów, którzy mają lub będą mieli okazję się zmierzyć z tym trendem.

Korzyści:

 • Innowacja: ludzie z odmiennym doświadczeniem oraz pochodzący z różnych kultur wychodzą poza schematyczne myślenie, które prowadzi do nowych odkryć i innowacyjnych rozwiązań.
 • Opłacalność: kandydat pochodzący z innego zakątka świata zna również tamtejszy rynek oraz prawa nim rządzące (jest to szczególnie cenna wiedza gdy próbujemy wprowadzić nasze produkty na nowe obszary).
 • Zasoby talentów: Talenty nie znają granic. Cały świat jest źródłem kandydatów! (Szczególnie cenna możliwość dla rekruterów szukających wysoko wyspecjalizowanych expertów).
 • Wachlarz umiejętności: różnorako zdolni kandydaci oraz ich odmienne doświadczena sprawiają, że mogą się oni specjalizować w odmiennych dziedzinach. Istnieje zatem możliwość stworzenia unikalnej mieszanki, bez potrzeby poszukiwania geniuszy„od wszystkiego”.

Kłopoty:

 • Konflikty: ludzie często nie czują się komfortowo w zetknięciu z opiniami oraz doświadczeniami zbyt różniącymi się od ich własnych. To może prowadzić do złej atmosfery oraz napięć.
 • Biurokracja: Przy wielu różnych punktach widzenia zmniejsza się szybkość podejmowanych decyzji, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo niedotrzymywania terminów.
 • Nieproduktywność: odmienność tożsamości oraz wartości może negatywnie wpłynąć na atmosferę pracy oraz tzw „team spirit”, które są niezbędne dla osiągania efektywnych rezultatów.
 • Podziały: każdy z pracowników może mieć inną opinię na temat celów wyznaczonych przez organizację oraz sposobów ich realizacji.

Kilka wskazówek:

 • Rozpoznanie i zrozumienie różnic kulturowych jest pierwszym krokiem do stworzenia atmosfery tolerancji i zrozumienia.
 • Adaptacja nowych pracowników: w procesie rekrutacyjnym należy uwzględnić dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej, lecz nie należy zapominać o tym, by owa kultura była otwarta również na zmiany. Każda aktualna generacja będzie różnić się od następnej, a w każdej z nich również pojawi się różnorodność.
 • Komunikacja: wspieraj i stymuluj swobodę wypowiedzi. Tylko w bezpiecznym środowisku pracownicy będą zaangażowani, kreatywni i szczęśliwsi w perspektywie długoterminowej.
 • Bądź czujny zarówno na werbalne jak i niewerbalne sygnały mogące tworzyć napięcie. W różnych kulturach te same znaki mogą mieć odmienne znaczenie; powinieneś się ich nauczyć.
 • Oceniaj wpływ różnorodności na wynik firmy: wyniki sprzedażowe, zyski i straty w klientach to najlepszy barometr efektywności aktualnych rozwiązań. Organizacje muszą nauczyć się prezycyjnego targetowania i rozumienia różnorodnych potrzeb odmiennych konsumentów. Nie ma szybszej i wygodniejszej ku temu drogi jak po prostu zacząć ich zatrudniać :)

Grafika źródłowa: tu.

Artykuł źródłowy:: tu.

Szukasz szkolenia z Employer Branding lub badania kultury organizacji?


Bądź na bieżąco z Employer Brandingiem => zapisz się na newsletter bardzoHR


Podziel się

Skomentuj wpis